Dochodzenie należności od członków zarządu

W związku z tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną oddzielną od członków zarządu i wspólników, to co do zasady nie jest możliwe pozwanie członków zarządu o zapłatę zaległości spółki. Nawet w przypadku, gdy wiemy, że to właśnie oni odpowiadają za brak płatności. Zazwyczaj dochodzenie roszczeń przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest niemożliwe z powodów formalnych. Bywa, że postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone ze względu na jego bezskuteczność. Nierzadko na skutek powszechnie panującego mylnego przekonania o braku ścieżki prawnej do dochodzenia roszczeń, wierzyciele nie podejmują dalszych działań mających na celu odzyskanie swoich należności. Istnieją jednak inne możliwości dochodzenia należności od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z o.o.

W przypadku bezskutecznej egzekucji spółki z o.o. wierzyciele nierzadko decydują się na dochodzenie należności na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych, “jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”. Oznacza to, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych mogą oni ponieść odpowiedzialność za zobowiązania, jeśli wierzyciel wykaże, że egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Uwolnienie od odpowiedzialności

Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności w kilku określonych przypadkach, m.in., gdy we właściwym czasie zgłosił wniosek ogłoszenie upadłości i we właściwym czasie dla zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Uwolnienie od odpowiedzialności może mieć również miejsce, gdy niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy członka lub pomimo:

  • niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • niezatwierdzenia układu w postępowaniu,

w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Jak dochodzić należności od członków zarządu?

Na podstawie art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Kierując sprawę na drogę sądową, wykazujemy, że podczas sprawowania funkcji członek zarządu miał zobowiązania wobec spółki oraz że egzekucja wobec niej okazała się bezskuteczna. Oznacza to, że wierzyciel musi w pierwszej kolejności żądać zaspokojenia roszczeń z majątku spółki. Dopiero gdy takie działanie okaże się bezskuteczne i wierzyciel nie odzyska swoich należności w części lub w całości, to może wytoczyć powództwo przeciw członkom zarządu. W kontrze członek może próbować udowodnić, że szkoda u wierzyciela nie powstała, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie lub że po prostu nie ponosi winy. W pierwszej kolejności wierzyciel powinien jednak podjąć się próby egzekucji długu względem spółki.

KANCELARIA ADWOKACKA WOJAS PAWLAK | ul. Rynek 2, lok. IV, 44-100 Gliwice woj. śląskie | NIP: 9691389197 | REGON: 360365323
Tel. 32 235 30 21 | Mail: kancelaria@legaleo.pl