legaleo.pl

Prawo handlowe

Kancelaria Adwokacka Wojas Pawlak świadczy kompleksową obsługę przedsiębiorców. W zakresie prawa handlowego i gospodarczego przygotowujemy umowy, negocjujemy kontrakty i przeprowadzamy analizy prawne zawartych już umów, oceniając ryzyko związane z transakcjami oraz świadczymy pomoc prawną podczas zakładania i prowadzania działalności gospodarczej, a także w procedurze związanej z likwidacją oraz upadłością spółek.

Kancelaria adwokacka – wsparcie dla biznesu

Prawo handlowe i gospodarcze obejmuje szereg różnych regulacji dotyczących przedsiębiorców. W Kancelarii Adwokackiej zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami wiążącymi się z funkcjonowaniem różnego typu podmiotów prawa handlowego, w tym prawa spółek handlowych, podatkowego, własności intelektualnej, zamówień publicznych czy konkurencji. W ramach świadczonych usług świadczymy pomoc, np. podczas dobierania optymalnej formy prawnej przedsiębiorcy czy zakładania i rejestracji spółek. Wspieramy także funkcjonowanie organów spółek - zarządu i rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy czy komisji rewizyjnej. Przygotowujemy:

Ponadto opiniujemy oraz negocjujemy kontrakty i umowy pomiędzy przedsiębiorcami.

Prawo handlowe – Legaleo.pl

Jedną z naszych specjalizacji jest obsługa prawna związana z prawem handlowym. Wspieramy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa począwszy od wybrania formy, w jakiej prowadzona będzie działalność gospodarcza, przez sporządzanie aktów i innej dokumentacji i skończywszy na reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych.

Kancelaria Adwokacka Wojas Pawlak wspiera klientów zarówno, jeśli chodzi o przygotowanie umów, jak i ich negocjację pomiędzy przedsiębiorcami. W ramach świadczonych usług oferujemy także przygotowanie i negocjowanie kontraktów handlowych i umów joint-venture. Ponadto, przeprowadzamy analizy prawne spółek handlowych. Świadczymy również pomoc prawną poprzez obsługę związaną z działalnością organów spółek, przekształcenia, połączenia, podziały i przejęcia, a także likwidacje oraz restrukturyzację spółek.

Prawno gospodarcze – kancelaria adwokacka Wojas Pawlak

Szczególnym obszarem zainteresowania Kancelarii jest prawo gospodarcze. Świadczymy stałą obsługę prawną lientów prowadzących działalność. W ramach świadczonych usług prawnych doradzamy w kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, udzielając praktycznego wsparcia zarówno w przypadku bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w przypadku rozwiązywania powstałych sporów.

Przykładowo, przygotowujemy umowy i opiniujemy projekty umów związanych z obrotem gospodarczym. Wspieramy Klientów w przypadku egzekwowania należności od kontrahentów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zawierania umów negocjujemy kontrakty. Reprezentujemy również Klientów w sporach gospodarczych, dążąc do polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia reprezentujemy także Klientów w postępowaniu sądowym.KANCELARIA ADWOKACKA WOJAS PAWLAK | ul. Rynek 2, lok. IV, 44-100 Gliwice woj. śląskie | NIP: 9691389197 | REGON: 360365323
Tel. 32 235 30 21 | Mail: kancelaria@legaleo.pl