Masa spadkowa a testament

Po śmierci bliskiej osoby pojawia się wiele formalności do załatwienia. Jedną z nich jest kwestia uregulowania wszystkich ruchomości oraz nieruchomości po zmarłym. Wchodzą one w skład tzw. masy spadkowej, czyli wszelkich praw i obowiązków, które były w posiadaniu zmarłego. Mogą być to zarówno służebności gruntowe, jak i roszczenia o naprawie szkody majątkowej lub windykacje. Warto także pamiętać o tym, że dziedziczy się także wszystkie niespłacone kredyty oraz pożyczki. W przypadku, kiedy nie wiadomo, co dokładnie pozostawił po sobie zmarły potrzebne jest ustalenie masy spadowej. Tego typu działaniem zajmuje się zazwyczaj komornik. Jednak, aby mógł on rozpocząć procedury potrzebny jest postanowienie sądu na wniosek osoby zainteresowanej. Wszystkie te ruchomości i nieruchomości w przypadku braku testamentu przeznaczone są dla najbliższych m.in. dzieci, żony/męża.

Testament, czyli możliwość wskazania spadkobierców

W przypadku posiadania majątku czy to małego, czy to dużego warto spisać testament, w którym wskazane zostaną konkretne aktywa lub pasywa przypisane do danej osoby. Nie zawsze najbliższa rodzina jest tą najważniejszą, z którą utrzymujemy kontakt, dlatego też spisanie u notariusza tego typu dokumentu pozwoli na odpowiednie wykonanie woli zmarłego. Istnieje możliwość własnoręcznego stworzenia testamentu, który będzie miał taką samą moc dowodową, jak testament sporządzony przez notariusza. Dodatkowo jest możliwość sporządzenia testamentu w formie ustnej, jednak, aby zachować ważność tego testamentu może on zostać sporządzony tylko w przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy lub kiedy nie było możliwości sporządzenia testamentu w innej formie. Dla swej ważności taki testament musi być sporządzony w obecności trzech świadków. Polskie prawo przewiduje również tzw. testament allograficzny, który to w praktyce jest niezwykle rzadko stosowany, a polega na podyktowaniu urzędnikowi swojej woli w obecności świadków i spisanie protokołu z tej czynności

Testament daje więc możliwość wskazania konkretnej osoby do danej rzeczy z majątku. Natomiast masa spadkowa często jest przekazywana poprzez dziedziczenie – dzieciom, rodzicom czy małżonkom.

Kontakt


legaleo.pl KANCELARIA ADWOKACKA WOJAS PAWLAK

ul. Rynek 2, lok. IV, 44-100 Gliwice

woj. śląskie

NIP: 9691389197

REGON: 360365323

tel. 32 235 30 21

kancelaria@legaleo.pl


Godziny otwarcia:

pon - czw od 09:00 do 17:00

piątek od 09:00 do 15:00


W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

Joanna Wojas-Pawlak tel. 695 503 999

Bartłomiej Wojas tel. 697 505 999

Zeskanuj kod telefonem, aby zapisać wszystkie dane