Odwieszenie wyroku w zawieszeniu prawo karne wykonawcze

Sądy w związku z popełnionym przestępstwem mogą wymierzyć jedną z pięciu rodzajów kar – grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat więzienia i dożywocie. W przypadku złamania przepisów o charakterze mniej poważnym zazwyczaj stosuje się pierwsze trzy z wyżej wymienionych środków. Co więcej, często może się to również wiązać z warunkowym zawieszeniem wykonania wyroku. Aby tak się stało, zasądzony wyrok nie powinien przekraczać roku. W trakcie tego okresu sprawca nie może naruszyć ponownie przepisów zawartych w prawie karnym. Jeśli dojdzie do złamania norm nie dość, że dojdzie do wszczęcia kolejnego postępowania, to istnieje możliwość odwieszenia wyroku w zawieszeniu. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami sąd może o tym zadecydować zarówno w okresie próby, jak i najpóźniej do pół roku po jej zakończeniu.

Kiedy może dojść do odwieszenia wyroku w zawieszeniu?

W prawie karnym przewidziano kilka sytuacji, w których może dojść do odwieszenia wyroku w zawieszeniu. Po pierwsze chodzi o sytuację, w której to doszło do rażącego naruszenia przepisów przez skazanego w trakcie próby, szczególnie kiedy popełniono przestępstwo podobne, za które doszło do skazania, ale sąd nie orzekł bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Tak samo należy rozpatrywać okoliczności, kiedy to skazany uchyla się od nałożonego środka w formie czy to dozoru elektronicznego, czy to orzeczonych nałożonych obowiązków. Co więcej, odwieszenie wyroku może również mieć miejsce w przypadku, kiedy to orzeczono pozbawienie wolności z zawieszeniem, jednak przed uprawomocnionym wyrokiem skazany naruszył przepisy zawarte w kodeksie karnym.

Kontakt


legaleo.pl KANCELARIA ADWOKACKA WOJAS PAWLAK

ul. Rynek 2, lok. IV, 44-100 Gliwice

woj. śląskie

NIP: 9691389197

REGON: 360365323

tel. 32 235 30 21

kancelaria@legaleo.pl


Godziny otwarcia:

pon - czw od 09:00 do 17:00

piątek od 09:00 do 15:00


W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

Joanna Wojas-Pawlak tel. 695 503 999

Bartłomiej Wojas tel. 697 505 999

Zeskanuj kod telefonem, aby zapisać wszystkie dane